Maak dit je startpagina - Beginpagina - Adverteren - Site aanmelden - Afvallen
Boeken:

Bijbel Planeet -

Pagina met alles over uw bijbel

Bijbel

Op deze pagina vindt u meer informatie over de bijbel, bijbel vertalingen, en kunt u als consument kiezen uit verschillende producten die met de bijbel, geloof en lifestyle te maken hebben. Kunt u niet vinden wat u zoekt, kijk dan via ons formulier of wij u verder kunnen helpen.

Websites:
Handig:


Online bijbels

Online een bijbel downloaden

Bijbel & onderwijs

Over de bijbel en het onderwijs


Bijbel aktueel

Nieuws over bijbels en bijbelversies

 


Nu.nl

Ilse.nl

Google.nl

Routeplanner

Telefoongids

Locatienet

Goede websites:
Uitgelichte bijbel website:
Vergelijkbare onderwerpen:


Geloofs forum


Bijbel, Geschiedenis en Archeologie

De nieuwe bijbel vertaling

Willibrord bijbel

Bijbel open

 

Onbekendegod.nl voor mensen die willen ontdekken of god bestaat.

Byzantijns


Kadotip: de mooiste gedichten van 2011:

'Wat koop ik voor jouw donkerwilde machten, Willem' van Martijn Benders - preview

Geen boek heeft zoveel invloed op de Nederlandse cultuur als de bijbel. Schilderijen, toneelstukken, spreekwoorden, architectuur; maar ook politiek, staatsvorm, rechtspraak, moraal en veel meer, zijn met het boek der boeken doortrokken. www.bijbelencultuur.nl stelt zich ten doel deze invloed in heden en verleden aan te tonen en te illustreren. Wij komen in deze dagen, jong en oud tijd tekort en vooral om Gods Woord de Bijbel, te lezen. De Bijbel op zich heeft in de loop van eeuwen veel licht in het leven van velen gebracht. Wij hopen d.m.v. deze korte studies u te helpen om Gods Woord te begrijpen en daardoor ook Zijn liefde en genade door de Heere Jezus Christus onze verlosser en Heiland. Talloze kunstschilders hebben zich in de loop der eeuwen laten inspireren door verhalen uit de bijbel. Op deze site een greep uit hun werk, gelinkt aan een bijbelpassage. De tekst komt uit de Statenvertaling, of Statenbijbel, de eerste Nederlandse bijbel die rechtstreeks uit het Grieks en Hebreeuws werd vertaald. Op deze site staat de volledige tekst online, inclusief kanttekeningen en apocriefen.
De Bijbel heeft als Woord van God unieke betekenis voor onze wereld. Het Nederlands Bijbel genootschap (NBG) stelt zich daarom ten doel de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbel genootschappen - wereldwijd. Het NBG is een vereniging zonder winstoogmerk. Voor de realisering van zijn taken is het NBG vooral aangewezen op de steun van leden, giftgevers en andere relaties. Olive Tree Bijbelsoftware bestaat uit BibleReader en verschillende bijbelvertalingen voor gebruik op de Palm of Pocket PC. Er zijn verschillende Nederlandtalige bijbelvertalingen beschikbaar.
 

 

 


Momenteel populair:

Hypotheekadviseur

Pokemon

Games

Spelletjes

Gedichten

Dieet

Venezuela

Vakantie

Laptop

Sprookjes

Geld

Verzekeringen