Maak dit je startpagina - Beginpagina - Adverteren - Site aanmelden - Afvallen
Boeken:

Bestuurskunde
Planeet -

Pagina met alles over bestuurskunde

Bestuurskunde

Op deze pagina vindt u meer informatie over bestuurskunde, de regering, en kunt u als consument kiezen uit verschillende producten die met bestuurskunde, regeringsinstellingen en lifestyle te maken hebben. Kunt u niet vinden wat u zoekt, kijk dan via ons formulier of wij u verder kunnen helpen.

Sites over bestuurskunde:
Handig:


Waterschap

Website van de unie van waterschappen


Sociaal Cultureel Planbureau

Website van het sociaal cultureel planbureau


SER

De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid


Nu.nl

Ilse.nl

Google.nl

Routeplanner

Telefoongids

Locatienet

Goede websites:
Website van de maand:
Vergelijkbare onderwerpen:

 

Rijksarchiefdienst

Rivm

CBS

Iwi

Festival der bestuurskunde op 3 maart 2005. Met als thema : Utopisch verlangen in samenleving, politiek en bestuur


Belasting

Advocaat

Assurantie


Kadotip: de mooiste gedichten van 2011:

'Wat koop ik voor jouw donkerwilde machten, Willem' van Martijn Benders - preview

Deze website is eigendom van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en wordt beheerd door de VB Communicatiegroep. De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) - in 1973 opgericht - is een bloeiend forum van ruim 1000 mensen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het openbaar bestuur. Daaronder bevinden zich onder- zoekers, studenten, organisatieadviseurs, bestuurders en beleids ambtenaren. De VB streeft ernaar een brug te staan tussen praktijk en theorie. Op de site van de Eerste Kamer kunt u onder andere lezen waar wetsvoorstellen over gaan, welke verslagen er zijn en wanneer zaken aan de orde komen. Via de site kunt u meeluisteren met de vergadering. Tevens vindt u op de site informatie over de Kamerleden, over de werkwijze van de Kamer en over haar geschiedenis en betekenis.
De hoofdtaken van de Tweede Kamer bestaan uit het controleren van de regering en (mede) wetgeving. Een goed inzicht in de diverse regels en procedures bij de uitvoering van deze werkzaamheden is behulpzaam om de diverse processen te doorgronden. Naast deze informatie over de werkwijze is op de onderliggende pagina’s tevens actuele informatie opgenomen over de diverse vergaderingen die plaatsvinden.
De taken van de Algemene Rekenkamer zijn vastgelegd in de Comptabiliteitswet 2001. Deze wet draagt ons op om jaarlijks te onderzoeken of het financieel beheer en materieelbeheer van de ministeries voldoet aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid.Wij controleren jaarlijks of het binnenkomende geld, zoals belastingen, premies en heffingen volgens de regels is geïnd en of het uitgaande geld besteed is aan de doelen waarvoor het volgens de begroting bestemd was. Postbus 51 is een centraal loket, waar u terecht kunt met vragen aan de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld als u meer wilt weten over gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, wonen of de euro. Maar ook als u een folder of brochure wilt bestellen. Postbus 51 is onderdeel van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Ministerie van Algemene Zaken.

 

 


Momenteel populair:

Hypotheekadviseur

Pokemon

Games

Spelletjes

Gedichten

Dieet

Venezuela

Vakantie

Laptop

Sprookjes

Geld

Verzekeringen